Tag «ปรินิพพาน»

คำสอน..หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

“ส้วมเคลื่อนที่” ภายใต้หนังกำพร้าของคนเรามีแต่ความโสโครก น่าเกลียดน่าสะอิดสะเอียน มีอวัยวะภายใน เช่น ตับ ไต ไส้น้อย ไส้ใหญ่ กระเพาะ น้ำเลือด น้ำเหลือง น้ำหนอง น้ำดี อุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อไคล ขังอยู่ภายในร่างกายโดยมีหนังกำพร่าห่อหุ้มอย

ทำดีได้ดี..ทำชั่วได้ชั่ว วลีอมตะ

999

“ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” นี้เป็นความจริง อันไม่ตาย คือ ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลง แม้จะมีคนในสมัยหนึ่ง เกิดระแวงว่า ทำไม คนทำชั่ว กลับร่ำรวยเร็ว คนทำดี กลับยากจนลง หรือเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากก็ตาม ความจริง ก็ยังคงเป็นความจริงว่า “ทำ

นั่งสมาธิแล้วเคลิ้ม… แก้ไขอย่างไร

333

เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยนั่งสมาธิแล้ว ฟุ่งซานบางหรือเคลิ้มหลับซึ่งอาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจาก ผู้ที่ปฏิบัติไม่มีสมาธิและสมาธิสั่น จนบางครั้งทำให้เกิดอาการเคลิ้มหลับขึ้นมา ฉะนั้นวันนี่้เราจะมาบอกสาเหตุอาการของการเคลิ้มหลับและวิธีแก้ไขของอาการเหล่านี้

ศีล สมาธิ ปัญญา

รักษาศีลแล้วสมาธิจะเกิดง่าย ศีลไม่ดี สมาธิจะค่อยๆ เสื่อมไป ตัวอย่างที่เห็นได้คือเทวทัต เทวทัตสมาธิดี ดีขนาดจนถึงได้ฌาณจิต ได้อภิญญา ชำนาญถึงขนาดทำอภิญญาได้ ศีลไม่ดี คิดจะฆ่าพระพุทธเจ้า สมาธิก็เสื่อม ค่อยๆ เสื่อมไป สุดท้าย ขนาดเดินยังเดินไม่ไหวเลย

แด่เธอผู้มาใหม่: เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะ

11

เป็นการยากที่เราจะเห็นได้ว่า ธรรมะเป็นเรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่สุด เพราะภาพลักษณ์ของศาสนา หรือของธรรมะ ที่เรารู้จักนั้น ดูอย่างไรก็ไม่ธรรมดาเลย เริ่มตั้งแต่ภาษาที่ใช้ เต็มไปด้วยภาษาบาลี มีศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะมากมาย แค่ทำความเข้าใจศัพท์ก็ยากน