Tag «ธรรมะ»

ธรรมะสอนใจ นำธรรมะมาใช้กับความรัก

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าทุกอย่างนั้นล้วนไม่เที่ยง ยามมีรักสุขจนสุดหัวใจ มิทันใดทุกข์ก็จะต้องผ่านเข้ามาเป็นเรื่องคู่กัน ขึ้นอยู่กับว่าเราเตรียมใจพร้อมรับมือ ตั้งสติ และเข้าใจความเป็นไปในกฏธรรมชาติข้อนี้มากเท่าไ

คำคมวันพระ ธรรมะสอนใจสั้น ๆ

วันพระ เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ในหนึ่งเดือนจะมีหลายวัน ขึ้นกับการนับวันตามข้างขึ้นข้างแรม ในวันนี้ ชาวพุทธทั้งหลายก็จะมีการทำบุญ ตักบาตร ไหว้พระ ทั้งที่บ้านเรือนของตนและการเข้าวัดฟังธรรม และวันนี้เราจึงขอแบ่งปันคำคม ข้อคิด และคติธรรม เพื่อส่งต

อ่านธรรมะ แล้วยิ้ม ก่อนเข้านอน เรื่อง “ชีวิตนี้น้อยนัก”

กำลังความสามารถในการวิ่งหนีมือแห่งกรรมชั่ว กรรมร้าย คือการทำความดี พร้อมทั้งกาย วาจา ใจ ทุกเวลา ….คืนนี้พอสวดมนต์เสร็จ ก็หยิบหนังสือธรรมะ มาอ่านเกี่ยวกับวิธีสร้างบุญบารมี พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ท

จิตสัมปชัญญะ สมองต้องอาศัยจิต

จิตสัมปชัญญะ สมองต้องอาศัยจิต เคยถามตัวเองมั๊ย ทำไมเรารู้ทุกอย่างแต่..เราทำอะไรไม่ได้สักอย่าง..รู้มี 2 แบบ รู้ด้วยสมอง-รู้ด้วยจิต สมองมีอำนาจน้อยกว่าจิต จิตเป็นนาย เมื่อเราควบคุมสมองได้ แต่เราควบคุมจิตไม่ได้ ชีวิตย่อมเปลี่ยนแปลงช้าหรือไม่เปลี่ยนเ

อัตตาเป็นกลางๆ

อัตตาเป็นกลางๆ แก้วน้ำ มีน้ำเปล่าอยู่ ถ้าเราใส่น้ำผึ้งเข้าไป น้ำก็กลายเป็นน้ำผึ้ง เราใส่อะไรเข้าไปในแก้วน้ำ ก็จะกลายเป็นสิ่งนั้น เราจะควบคุมได้ เราต้องควบคุมเจตนาของเรา ถึงจะแก้กรรมได้ yourartnetwork.com การบำเพ็ญ ไม่เอาน้ำเก่าที่สกปรกเททิ้ง พอเร