Tag «ธรรมมะ»

คำแผ่บารมีมหากุศลอธิษฐาน

ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระสาวกทุกองค์ พระโพธิสัตว์ทุกองค์ พรหมทุกองค์ เทวดาทุกองค์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน จงมาสถิตอยู่เหนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้า ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าศักดิ์ส

ผู้หญิงในความเป็นแม่ศรีเรือนต้องมี ๓ อย่างนี้

ผู้หญิงในความเป็นแม่ศรีเรือนต้องมี ๓ อย่างนี้ ๑. แม่ของลูก หมายถึง อู้มชู เลี้ยงดู ปกปักรักษาคุ้มครองลูก อบรมสั่งสอน ให้ปลอดภัย ให้การศึกษา ให้สิ่งมงคล สันติสุข ๒. ชู้รัก หมายถึง เป็นศรีภรรยา ใส่ใจ เต็มใจกับบ้านจองหอเรือน และสามี กระเซ้าเย้าแหย่

จัดการกับอารมณ์ได้อย่างไร?

จัดการกับอารมณ์ได้อย่างไร? ทำไมเราจึงต้องร้องไห้ อะไรจะไปกระตุ้นสมอง สมองเกิดอะไรปั๊บก็จะหลั่งสารออกมาตัวหนึ่ง ตัวรันทด พอรันทดแล้ว สัญลักษณ์แห่งความรันทดคือน้ำตาออก น้ำตาแห่งความรันทดกับน้ำตาแห่งปิติจะไม่เหมือนกัน ถ้าพูดแบบวิทยาศาสตร์ เอาน้ำตานี

แรงแห่งการด่าและสาปแช่ง

แรงแห่งการด่าและสาปแช่ง มีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งชื่อบอย อยู่ทางจังหวัดนครราชสีมา โดนเพื่อนคนหนึ่งทำสิ่งไม่ดีให้ แล้วเกิดความไม่พอใจ ในใจของเขาเต็มไปด้วย ความโกรธ อาฆาต พยาบาท เกลียด และชัง สุมไฟอยู่ในใจของเขา เขาเลยไปด่าและสาปแช่งให้เขาเป็นไปต่างๆ นา

อาชีพขายเนื้อสัตว์ บาปมากหรือไม่?

อาชีพขายเนื้อสัตว์ บาปมากหรือไม่?  สมมติตัวอย่าง นายแดงมีอาชีพขายข้าวขาหมู ทุกๆ วัน นายแดงจะต้องไปซื้อขาหมูจากโรงฆ่าสัตว์ วันละ ๔ ขา ถามว่าอย่างนี้นายแดงจะบาป และได้รับกรรมวิบากหรือไม่ yourartnetwork.com ขายเนื้อสัตว์จะบาปหรือไม่ขึ้นอยู่กับฐานจิต