เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อ ส่งเสริมให้คนไทย มาศึกษาเรื่องธรรมะ กันมากขึ้น เพราะในปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรื่องธรรมมะสักเท่าไหร่ เนื่องจากมีเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามากมายในชีวิตประจำวัน