วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ธรรมะ ธรรมชาติ และความเรียบง่าย

หากใครต้องการสถานที่สงบ ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ ทำให้จิตใจสบายหรือต้องการสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจสงบ ซึ่งวันนี้เราจะพาไปพบกับวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนแล้ว ยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ของภาคอีสาน และเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธสกลสีมามงคล” หรือชาวบ้านมักเรียกสั้น ๆ ว่า “หลวงพ่อขาว” พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวนวลตาประดิษฐานโดดเด่นน่ากราบไหว้บูชาท่ามกลางขุนเขาสูงตระหง่านของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แนวทางปฏิบัติ

ตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4 เน้นการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดของตัวเอง

ระเบียบปฏิบัติ

 ปฏิบัติธรรมฟรี
 ไม่ควรนำทรัพย์สินมีค่ามาด้วย
 สวมใส่ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ควรเตรียมเสื้อผ้ามาให้ครบกับจำนวนวันปฏิบัติ
 เตรียมเครื่องใช้ในการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานโดยปราศจากเครื่องหอม (ถือศีล 8)
 ควรนำผ้าห่มส่วนตัวไปด้วย เพราะที่วัดอาจมีไม่เพียงพอ
 ก่อนไปปฏิบัติธรรม ผู้สนใจต้องติดต่อสอบถามทางวัดก่อนทุกครั้ง

กิจวัตรปฏิบัติ

เมื่อเดินทางถึงวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ผู้ปฏิบัติธรรมลงทะเบียนที่สำนักงาน แล้วเปลี่ยนเป็นชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรม จากนั้นสมาทานกรรมฐาน พร้อมสำรวมกาย วาจาและใจตลอดการปฏิบัติธรรม

เนื่องจากที่นี่ไม่มีธรรมบริกรคอยอำนวยความสะดวกผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรปฏิบัติตามคำสอนของพระวิปัสสนาจารย์อย่างเคร่งครัด การปฏิบัติธรรมเน้นการรู้เท่าทันสติและสร้างความสงบภายในจิตใจ ไม่ได้เน้นท่าทางการปฏิบัติใดเป็นพิเศษ

การปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนช่วงเช้าประมาณตีสี่ผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันทำบุญตักบาตร สวดมนต์สลับกับการนั่งสมาธิและเดินจงกรม จากนั้นพระวิปัสสนาจารย์จะเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติซักถามข้อธรรมที่สงสัย พร้อมเทศนาธรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เป็นเช่นนี้ทุกวันจนครบกำหนดปฏิบัติธรรม

ธรรมชาติและธรรมะสร้างความสงบและความสุขได้เสมอ