รู้จริงคือไม่รู้ สัจนี้ อมตะวาจา

รู้จริงคือไม่รู้ สัจนี้ อมตะวาจา

ทำไม่เล่าท่านสาธุชนทั้งหลาย ก็เพราะว่า ความจริงมันไม่มีอะไร ฉะนั้นในสิ่งที่เรารู้ทั้งหลายมันจึงไม่จริงซักเรื่องเลย มันก็เท่านั้นแล
อย่ามั่วมาก เดี๋ยวมันจะหลงทางไปไกลนะจ๋ะ

ทางที่ควรเดิน ปลุกตัวให้ตื่น สวรรค์ก็ตัณหา ธรรมก็ตัณหา ไม่ธรรมก็ตัณหา นิพพานก็ตัณหา จะหวังอะไรกับดอกไม้ริมทางและศาลาพักร้อนขางถนน ในเมื่อที่สุดแห่งทางๆนี้ คือความว่างเปล่า

หยุด ไม่รู้วันนี้ดีกว่า เพื่อว่าวันพรุ่งนี้เราจะได้ไ่ม่เหนื่อยกับหนทางที่เวียนวน…..สัมมาทิฎฐิ….