Tag «อารมณ์»

จัดการกับอารมณ์ได้อย่างไร?

จัดการกับอารมณ์ได้อย่างไร? ทำไมเราจึงต้องร้องไห้ อะไรจะไปกระตุ้นสมอง สมองเกิดอะไรปั๊บก็จะหลั่งสารออกมาตัวหนึ่ง ตัวรันทด พอรันทดแล้ว สัญลักษณ์แห่งความรันทดคือน้ำตาออก น้ำตาแห่งความรันทดกับน้ำตาแห่งปิติจะไม่เหมือนกัน ถ้าพูดแบบวิทยาศาสตร์ เอาน้ำตานี

“ตบะ” เป็นตัวควบคุม “อารมณ์”

“ตบะ” เป็นตัวควบคุม “อารมณ์” ลักษณะของอารมณ์จะเป็นกลาง เมื่อมีสิ่งใดมากระทบอารมณ์ จะเกิดความรู้สึก แล้วเราใช้ความรู้สึกตัวไหนมารับ เราควรรับด้วยปัญญา เวทนา แปลว่า การเสวยอารมณ์, ความรู้สึก ๑. สุขเวทนา คือ ความรู้สึกสุขสบาย