Tag «อมตะวาจา»

รู้จริงคือไม่รู้ สัจนี้ อมตะวาจา

รู้จริงคือไม่รู้ สัจนี้ อมตะวาจา ทำไม่เล่าท่านสาธุชนทั้งหลาย ก็เพราะว่า ความจริงมันไม่มีอะไร ฉะนั้นในสิ่งที่เรารู้ทั้งหลายมันจึงไม่จริงซักเรื่องเลย มันก็เท่านั้นแล อย่ามั่วมาก เดี๋ยวมันจะหลงทางไปไกลนะจ๋ะ ทางที่ควรเดิน ปลุกตัวให้ตื่น สวรรค์ก็ตัณหา