Tag «ลำดับขั้นของการเป็นผัวเมียกัน»

ลำดับขั้นของการเป็นผัวเมียกัน

ลำดับขั้นของการเป็นผัวเมียกัน ๑. เป็นผัวเมียกันที่จะร่วมประเวณีกัน (มีเพศสัมพันธ์) คือ ในระดับนี้ก็จะเป็นระดับของบุคคลทั่วไป ที่เป็นสามีภรรยากันก็จะร่วมประเวณีกัน ๒. เป็นผัวเมียกัน เอื้อ-เกื้อ-กัน แต่ไม่ร่วมประเวณี คือ เป็นผัวเมียกันมีอะไรค่อยช่ว