Tag «ธรรมมะ»

สุคะโต ผู้ไปดี

สุคะโต ผู้ไปดี สุคะโต แปลว่า ผู้ไปดี หมายถึง พระพุทธองค์รู้เหตุแห่งความเป็นมาของกรรม ณ ปัจจุบันนี้ ณ ปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าสามารถที่จะสร้างเหตุใหม่ และกรรมใหม่นำไปสู่อนาคต ผลดีเช่นนั้น ๑. รู้อดีตตรงไหนผิดพลาดเกิดจากอะไร ๒. มาแก้ไข สร้างกรรมใหม่ ต

ลำดับขั้นการปฏิบัติตามภาวะแห่งธรรม

ลำดับขั้นการปฏิบัติตามภาวะแห่งธรรม อุเบกขา คือ เป็นภาวะธรรมหนึ่งๆ ที่จะต้องเป็นไปตามเหตุและผลของภาวะธรรมนั้นๆ ฉะนั้น เราจะยึดมั่นถือมั่นให้เป็นไปตามใจเราอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้ สุดแต่ภาวะเหตุของธรรมนั้นเป็นเช่นใดก็เป็นเช่นนั้น เราต้องยอมรับความจร

ขบวนการของธรรม

ขบวนการของธรรม ผู้ทรงธรรมก็จะผูกพันธ์อยู่กับธรรม ผู้ทรงธรรมต้องปฏิบัติธรรมถึงจะดำรงธรรมได้ ถึงจะไปตามวิถีแห่งธรรมได้ เราปฏิบัติไม่ถูกเราทรงธรรมไม่ได้ เราทรงธรรมไม่ได้ เราก็ดำรงธรรมไม่ได้ เราก็ไปตามวิถีแห่งธรรมไม่ได้ ๑. ทรงธรรม คือ การเรียนรู้ต่าง

ไฟเผารังมด

ไฟเผารังมด อาการที่เป็นอยู่ คือ นอนไม่ค่อยหลับ เวลานอนหูได้ยินเสียงสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงแมว เสียงนก จะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้คล้ายๆ กับเวลากลางวัน ทั้งๆ อยู่ระหว่างช่วงกลางคืน ถ้ามีอะไรเสียงดังก็จะตกใจตื่นขึ้นมาก็จะทำให้นอนไม่หลับ ส่งผลให

หญิงน่าสงสาร

ผู้หญิงคนนี้ เขาทำงานอยู่กรุงเทพฯ แต่ไม่ได้ทำงานมาเป็นปีแล้ว เนื่องจากสุขภาพ จึงมาตรวจเช็คกรรมทางออนไลน์ จึงได้ผลดังนี้ กรรมไม่ดี ๑. ชีวิตมักจะถูกหลอก ใช้ให้ไปเอาของรักของหวงหรือขโมย โดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิด ๒. ที่แทนจะมีความสุข