Tag «ธรรมมะ»

การสวดพระคาถา ให้บังเกิดอานุภาพศักดิ์สิทธิ์

การสวดพระคาถา ให้บังเกิดอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ การสวดคาถา คือ การเปล่งเสียงเป็นคาถาสื่อถึงพระพุทธเจ้า หรือองค์เทพต่างๆ โดยการสวดคาถาของท่าน แล้วน้อมจิตของเราไปตามคำสวดแล้วระลึกถึงองค์ท่าน ท่านมาปรากฏต่อหน้าเราเพื่อประทานพรในการทำพิธีให้สำเร็จ ไม่สวด

จิตสัมปชัญญะ สมองต้องอาศัยจิต

จิตสัมปชัญญะ สมองต้องอาศัยจิต เคยถามตัวเองมั๊ย ทำไมเรารู้ทุกอย่างแต่..เราทำอะไรไม่ได้สักอย่าง..รู้มี 2 แบบ รู้ด้วยสมอง-รู้ด้วยจิต สมองมีอำนาจน้อยกว่าจิต จิตเป็นนาย เมื่อเราควบคุมสมองได้ แต่เราควบคุมจิตไม่ได้ ชีวิตย่อมเปลี่ยนแปลงช้าหรือไม่เปลี่ยนเ

ขบวนการของธรรม

ขบวนการของธรรม ผู้ทรงธรรมก็จะผูกพันธ์อยู่กับธรรม ผู้ทรงธรรมต้องปฏิบัติธรรมถึงจะดำรงธรรมได้ ถึงจะไปตามวิถีแห่งธรรมได้ เราปฏิบัติไม่ถูกเราทรงธรรมไม่ได้ เราทรงธรรมไม่ได้ เราก็ดำรงธรรมไม่ได้ เราก็ไปตามวิถีแห่งธรรมไม่ได้ gentingprincess.org ๑. ทรงธรรม

การนำสมาธิไปใช้ให้เกิดอานิสงส์

การนำสมาธิไปใช้ให้เกิดอานิสงส์ สมาธิ แปลว่า ก่อเกิดในขบวนการนั้น คนทั่วไปมักจะแปลสมาธิด้านเดียวไม่ครบองค์ประกอบ เช่น ตัวสมาธิคืออะไร ถ้าเราตอบว่าสมาธิ แปลว่าจิตสงบ แล้วเวลาเราขับรถจิตสงบได้มั้ย ก็ไม่ได้ แสดงว่าเราไม่มีสมาธิ แล้วถ้าเราไม่มีสมาธิแล

เซ็กส์กับการมีชีวิตที่สมหวัง

เซ็กส์กับการมีชีวิตที่สมหวัง ชีวิตของคนเราจะสมหวังมี ๓ อย่าง ดังนี้ ๑. มีเซ็กส์ที่มีความสุข ๒. มีปัจจัยเงินทองที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ ๓. มีลูกหลานไว้สำหรับเรียก คือ มีลูกหลานที่อยู่ใกล้ๆ ปรนิบัติ บางคนมีลูก แต่ลูกไม่อยู่ดูแล พ่อแม่ก็ปวดใจ และบางคน