Tag «ธรรมมะ»

สรุปมรรคผลตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบ โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

การเจริญกรรมฐานวันนี้จะขอเวลาให้ยาวสักนิด เพราะว่าจะพูดตามหลักของมรรคผลตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบ สรุปเพียงย่อ ๆ ให้ท่านพุทธบริษัทได้เข้าใจว่า พระอรหัตมรรค พระโสดาปฏิมรรค สกทาคามีมรรค อนาคามีผลและอรหัตผลเป็นอย่างไร จะพูดถึงกฏของฌาน ของสมาธิว่ามีอารมณ์

ตัด “สักกายทิฎฐิ” ตัวเดียว ลูกรัก

ขอลูกทุกคนจงตั้งหน้าตั้งตาปลงจิต คิดว่า.. “อนิจจา วตสังขารา” สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ, “อุปปาทวยธัมมิโน” เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็แก่ไปทีละน้อย คือทรุดโทรมไป, “อุปัตชิตวา นิรุตฌันติ” เมื่อเกิดขึ้นแล้วในที่สุดก็ตาย

รู้ว่าร้อนยังกล้าเล่น

รู้ว่าร้อนยังกล้าเล่น ความรักที่สดใสใจร่มเย็น คือรักที่ไร้เงื่อนไข ไร้ข้อแม้ทุกสิ่งอย่าง รักที่อยากให้คนรักมีความสุข แต่ทุกวันนี้ รักเต็มไปด้วยเงื่อนไข รักกลายเป็นซ้อน มันจึงร้อนไม่ร่มเย็น ทุกข์มากกว่าสุข สลัดทุกข์เท่าใดก็ไม่หลุดพ้น จิตใจเร่าร้อน

วันมาฆบูชา วันแห่งความรัก

“วันมาฆบูชา วันแห่งความรัก” สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ รับสั่งว่า “ถ้าจะถือว่ามีวันแห่งความรัก ก็ต้องถือวันมาฆบูชา” วันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศความรักอันบริสุทธิ์สูงส่ง วันมาฆบูชา – วันแห่งความรัก &#82

“คำด่า คำนินทา”

“คำด่า คำนินทา” “.. คำด่าคำนินทา ก็เหมือนกับของไม่ดี เป็นของสกปรกโสโครกที่เขาโยนมา ถ้าเราไม่รับ มือเราใจเราก็ไม่สกปรก ไม่แปดเปื้อน.. “