Tag «ธรรมมะ»

อยากได้อะไรติดตามไปชาติหน้าต้องทำอย่างไร?

อยากได้อะไรติดตามไปชาติหน้าต้องทำอย่างไร? ลุงคนหนึ่งเก่งทำซิป เย็บซิปเก่งมา ซิปใครเสียสามารถซ่อมได้ ทำให้ดีได้ดังเดิม อันนี้เป็นความสามารถเอกอุของตัวเขาเอง ตัวเองก็จะสามารถนำเอาความรู้ความสามารถนี้ติดตามไปชาติหน้าได้เมื่อถึงคราวเขาตายไป แต่ถ้าหาก

แรงแห่งการด่าและสาปแช่ง

แรงแห่งการด่าและสาปแช่ง มีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งชื่อบอย อยู่ทางจังหวัดนครราชสีมา โดนเพื่อนคนหนึ่งทำสิ่งไม่ดีให้ แล้วเกิดความไม่พอใจ ในใจของเขาเต็มไปด้วย ความโกรธ อาฆาต พยาบาท เกลียด และชัง สุมไฟอยู่ในใจของเขา เขาเลยไปด่าและสาปแช่งให้เขาเป็นไปต่างๆ นา

ผู้หญิงในความเป็นแม่ศรีเรือนต้องมี ๓ อย่างนี้

ผู้หญิงในความเป็นแม่ศรีเรือนต้องมี ๓ อย่างนี้ ๑. แม่ของลูก หมายถึง อู้มชู เลี้ยงดู ปกปักรักษาคุ้มครองลูก อบรมสั่งสอน ให้ปลอดภัย ให้การศึกษา ให้สิ่งมงคล สันติสุข ๒. ชู้รัก หมายถึง เป็นศรีภรรยา ใส่ใจ เต็มใจกับบ้านจองหอเรือน และสามี กระเซ้าเย้าแหย่

“ตบะ” เป็นตัวควบคุม “อารมณ์”

“ตบะ” เป็นตัวควบคุม “อารมณ์” ลักษณะของอารมณ์จะเป็นกลาง เมื่อมีสิ่งใดมากระทบอารมณ์ จะเกิดความรู้สึก แล้วเราใช้ความรู้สึกตัวไหนมารับ เราควรรับด้วยปัญญา เวทนา แปลว่า การเสวยอารมณ์, ความรู้สึก ๑. สุขเวทนา คือ ความรู้สึกสุขสบาย

การสวดพระคาถา ให้บังเกิดอานุภาพศักดิ์สิทธิ์

การสวดพระคาถา ให้บังเกิดอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ การสวดคาถา คือ การเปล่งเสียงเป็นคาถาสื่อถึงพระพุทธเจ้า หรือองค์เทพต่างๆ โดยการสวดคาถาของท่าน แล้วน้อมจิตของเราไปตามคำสวดแล้วระลึกถึงองค์ท่าน ท่านมาปรากฏต่อหน้าเราเพื่อประทานพรในการทำพิธีให้สำเร็จ ไม่สวด