ศีล สมาธิ ปัญญา

รักษาศีลแล้วสมาธิจะเกิดง่าย ศีลไม่ดี สมาธิจะค่อยๆ เสื่อมไป ตัวอย่างที่เห็นได้คือเทวทัต เทวทัตสมาธิดี ดีขนาดจนถึงได้ฌาณจิต ได้อภิญญา ชำนาญถึงขนาดทำอภิญญาได้ ศีลไม่ดี คิดจะฆ่าพระพุทธเจ้า สมาธิก็เสื่อม ค่อยๆ เสื่อมไป สุดท้าย ขนาดเดินยังเดินไม่ไหวเลย

แด่เธอผู้มาใหม่: เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะ

11

เป็นการยากที่เราจะเห็นได้ว่า ธรรมะเป็นเรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่สุด เพราะภาพลักษณ์ของศาสนา หรือของธรรมะ ที่เรารู้จักนั้น ดูอย่างไรก็ไม่ธรรมดาเลย เริ่มตั้งแต่ภาษาที่ใช้ เต็มไปด้วยภาษาบาลี มีศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะมากมาย แค่ทำความเข้าใจศัพท์ก็ยากน

เจริญแล้วเสื่อม

56406

๑ ถ้าจิตติดล็อคนิ่งๆ พัฒนาไม่ได้ ปัญญาจะไม่เกิด จิตที่จะเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้ คือจิตธรรมดา จิตที่กำหนดไว้จนกระทั่งนิ่ง แทนที่จะเห็นว่ามันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ ก็เห็นว่ามันสุข มีความสุขได้ไม่กระทบกระเทือน คนชมคนด่าเฉยตลอด ดูมีความสุข

วิถีชีวิตแห่งการภาวนา โดย…เขมานันทะ

77

วิถีชีวิตแห่งการภาวนาตามแบบพุทธะนั้น คือการมีชีวิตอยู่เพื่อการภาวนาเป็นสำคัญ มีลมหายใจเข้าออกเป็นการภาวนาอยู่ทุกขณะจิต เพราะมีแต่การใช้วิถีชีวิตแบบนี้เท่านั้น คนเราถึงจะสามารถปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ในทุกๆ มิติ และในทุกๆ ทาง ออกมาอย่างบูรณาการได้ ไ

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ธรรมะ ธรรมชาติ และความเรียบง่าย

33

หากใครต้องการสถานที่สงบ ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ ทำให้จิตใจสบายหรือต้องการสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจสงบ ซึ่งวันนี้เราจะพาไปพบกับวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนแล้ว ยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ได้