ศาสนาออนไลน์

religion-online

ศาสนาออนไลน์และเทววิทยาให้พื้นฐานแก่นักเรียนเป็นอย่างดี การศึกษาออนไลน์มีความหลากหลายและช่วยให้นักเรียนใช้ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายวิชาชีพต่างๆ การศึกษาเกี่ยวกับศาสนาของโลกสอนนักเรียน: ประวัติศาสตร์ ประเพณี สังคมในแง่ของศาสนาในปัจจุบัน

คำสอน..หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

“ส้วมเคลื่อนที่” ภายใต้หนังกำพร้าของคนเรามีแต่ความโสโครก น่าเกลียดน่าสะอิดสะเอียน มีอวัยวะภายใน เช่น ตับ ไต ไส้น้อย ไส้ใหญ่ กระเพาะ น้ำเลือด น้ำเหลือง น้ำหนอง น้ำดี อุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อไคล ขังอยู่ภายในร่างกายโดยมีหนังกำพร่าห่อหุ้มอย

ทำดีได้ดี..ทำชั่วได้ชั่ว วลีอมตะ

999

“ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” นี้เป็นความจริง อันไม่ตาย คือ ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลง แม้จะมีคนในสมัยหนึ่ง เกิดระแวงว่า ทำไม คนทำชั่ว กลับร่ำรวยเร็ว คนทำดี กลับยากจนลง หรือเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากก็ตาม ความจริง ก็ยังคงเป็นความจริงว่า “ทำ

คติธรรมคำสอน…ท่านพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

33

“ศีลสมาธิปัญญา”เป็นทางเดินสู่พระนิพพาน อันนี้ท่านจึงว่า ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญา ก็ดี มันเป็นทางของพระอริยเจ้า จะดำเนินเข้าไปสู่พระนิพพาน มันเป็นอันเดียวกัน ถ้าพูดให้สั้นเข้ามา ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี มันเป็นอันเดียวกัน ศีลก็คือสมา

นั่งสมาธิแล้วเคลิ้ม… แก้ไขอย่างไร

333

เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยนั่งสมาธิแล้ว ฟุ่งซานบางหรือเคลิ้มหลับซึ่งอาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจาก ผู้ที่ปฏิบัติไม่มีสมาธิและสมาธิสั่น จนบางครั้งทำให้เกิดอาการเคลิ้มหลับขึ้นมา ฉะนั้นวันนี่้เราจะมาบอกสาเหตุอาการของการเคลิ้มหลับและวิธีแก้ไขของอาการเหล่านี้