Category «ศาสนสถาน»

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก   วัดตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว – พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ   ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ด้วยวิธีเติมอากาศที่บึงพระราม ๙