Category «พระพุทธศาสนา»

ทำดีได้ดี..ทำชั่วได้ชั่ว วลีอมตะ

999

“ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” นี้เป็นความจริง อันไม่ตาย คือ ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลง แม้จะมีคนในสมัยหนึ่ง เกิดระแวงว่า ทำไม คนทำชั่ว กลับร่ำรวยเร็ว คนทำดี กลับยากจนลง หรือเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากก็ตาม ความจริง ก็ยังคงเป็นความจริงว่า “ทำ

คติธรรมคำสอน…ท่านพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

33

“ศีลสมาธิปัญญา”เป็นทางเดินสู่พระนิพพาน อันนี้ท่านจึงว่า ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญา ก็ดี มันเป็นทางของพระอริยเจ้า จะดำเนินเข้าไปสู่พระนิพพาน มันเป็นอันเดียวกัน ถ้าพูดให้สั้นเข้ามา ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี มันเป็นอันเดียวกัน ศีลก็คือสมา

นั่งสมาธิแล้วเคลิ้ม… แก้ไขอย่างไร

333

เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยนั่งสมาธิแล้ว ฟุ่งซานบางหรือเคลิ้มหลับซึ่งอาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจาก ผู้ที่ปฏิบัติไม่มีสมาธิและสมาธิสั่น จนบางครั้งทำให้เกิดอาการเคลิ้มหลับขึ้นมา ฉะนั้นวันนี่้เราจะมาบอกสาเหตุอาการของการเคลิ้มหลับและวิธีแก้ไขของอาการเหล่านี้

ศีล สมาธิ ปัญญา

รักษาศีลแล้วสมาธิจะเกิดง่าย ศีลไม่ดี สมาธิจะค่อยๆ เสื่อมไป ตัวอย่างที่เห็นได้คือเทวทัต เทวทัตสมาธิดี ดีขนาดจนถึงได้ฌาณจิต ได้อภิญญา ชำนาญถึงขนาดทำอภิญญาได้ ศีลไม่ดี คิดจะฆ่าพระพุทธเจ้า สมาธิก็เสื่อม ค่อยๆ เสื่อมไป สุดท้าย ขนาดเดินยังเดินไม่ไหวเลย

แด่เธอผู้มาใหม่: เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะ

11

เป็นการยากที่เราจะเห็นได้ว่า ธรรมะเป็นเรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่สุด เพราะภาพลักษณ์ของศาสนา หรือของธรรมะ ที่เรารู้จักนั้น ดูอย่างไรก็ไม่ธรรมดาเลย เริ่มตั้งแต่ภาษาที่ใช้ เต็มไปด้วยภาษาบาลี มีศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะมากมาย แค่ทำความเข้าใจศัพท์ก็ยากน