Category «พระธรรมคำสอน»

ปลูกปัญญาธรรม ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้คู่ความดี

“บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น” …พุทธสุภาษิต สังคมก็เช่นกัน หากเราต้องการให้สังคมเป็นเช่นไร เราก็ควรปลูกเมล็ดพันธุ์ในสังคม เพื่อให้เป็นไปเช่นนั้น แม้สังคมจะเจริญเติบโตไปมากแค่ไหน แต่สิ่งที่ประคับประคองให้คนในสังคมอยู่ได้อย่างมีความส

รู้จริงคือไม่รู้ สัจนี้ อมตะวาจา

รู้จริงคือไม่รู้ สัจนี้ อมตะวาจา ทำไม่เล่าท่านสาธุชนทั้งหลาย ก็เพราะว่า ความจริงมันไม่มีอะไร ฉะนั้นในสิ่งที่เรารู้ทั้งหลายมันจึงไม่จริงซักเรื่องเลย มันก็เท่านั้นแล อย่ามั่วมาก เดี๋ยวมันจะหลงทางไปไกลนะจ๋ะ ทางที่ควรเดิน ปลุกตัวให้ตื่น สวรรค์ก็ตัณหา

ตามหา“โชค”ให้ตนเอง

คนที่ดำเนินชีวิต หรือทำงานแล้วไม่ค่อยบรรลุผลสำเร็จตามที่ตนเองคาดหวังไว้มักจะโทษว่าตนเองโชคร้าย ไม่โชคดีเหมือนคนอื่น ๆ เขา หรือแม้แต่โทษกรรมเก่า อย่างที่พวกเราหลายๆ คนคงเคยได้ยินเพื่อนฝูง หรือเคยมีความรู้สึกว่า ไม่พอใจในงานหรือในอาชีพที่ตนทำอยู่ เ

มุมมองกับชีวิต

เคยเขียนบทความที่ว่า ชีวิตกับมุมมอง ให้ใคร่ครวญและอ่านกันตามประสา ชาวโลกที่มีความรู้สึกนึกคิดตามประสามนุษย์ที่มีสหมอง วันนี้จะเขียนบทความสั้นๆ ที่ว่ามุมมองกับชีวิต ท่านว่ามันต่างกันหรือเปล่า ระหว่างมุมมองกับชีวิต หรือชีวิตกับมุมมอง yourartnetwork

บุญ กับ คำอธิษฐาน

บุญ กับ คำอธิษฐาน เราตั้งจิตอธิฐานอย่างไร พลังบุญซึ่งเป็นกระแสบุญธาตุอันบริสุทธิ์ ก็จะส่งเอาไปใช้ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ตามความปรารถนาของเรา gentingprincess.org ถ้าเราตั้งความปรารถนาใหญ่ กำลังบุญก็จะต้องพอเหมาะพอสมกัน เช่น ปรารถนาจะเป็นพระสัมมา