อยากได้อะไรติดตามไปชาติหน้าต้องทำอย่างไร?

อยากได้อะไรติดตามไปชาติหน้าต้องทำอย่างไร?

ลุงคนหนึ่งเก่งทำซิป เย็บซิปเก่งมา ซิปใครเสียสามารถซ่อมได้ ทำให้ดีได้ดังเดิม อันนี้เป็นความสามารถเอกอุของตัวเขาเอง ตัวเองก็จะสามารถนำเอาความรู้ความสามารถนี้ติดตามไปชาติหน้าได้เมื่อถึงคราวเขาตายไป แต่ถ้าหากว่าเขาตายไปแล้วความรู้ความสามารถนี้จะติดตัวเขาไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าตัวลุงคนนี้เองจะตั้งเจตนา ตั้งจิตปรารถนา อธิษฐาน ตั้งปณิธานจะส่งต่อไปยังภพชาติหน้าที่หรือไม่ ถ้าหากว่าลุงคนนี้ไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานให้ความรู้ความสามารถนี้ ติดตามตนไปยังภพหน้า ก็ตกหล่นอยู่ที่ชาตินี้ไม่สามารถไปยังชาติหน้าได้

สมมติว่า เราอยากให้ความรู้ความสามารถนี้ไปยังชาติหน้า แต่ไม่ได้ตั้งปณิธานก็ไม่สามารถไปได้ เพราะว่าตอนที่เราตายไปไม่พาไปก็ต้องตกหล่นอยู่ตรงนี้ ชาตินี้
แต่ถ้าหากว่า เราตั้งปณิธานจะเอาความรู้ความสามารถเอกอุที่สามารถทำซิปนี้ได้ พอไปถึงชาติหน้าความรู้ความสามารถนี้ก็จะกลายเป็นพรสวรรค์ของเรา

อย่างเช่น ก่อนเราจะตาย เราคิดว่าจะฆ่าเขา แก้แค้นเขา เวลาเราตายไปความคิดอาฆาตแค้นพยาบาทนี้ก็ติดตามตัวเราไป ฉะนั้น ก่อนตายต้องให้เกิดบุญกุศลจึงจะเกิดสุคติ ถ้าคิดจะฆ่ากัน ทำร้ายกัน ก็จะนำพาความคิดฆ่ากัน ทำร้ายกัน ไปยังภพชาติหน้า ฉะนั้น ก่อนตายเราต้องรีบเตรียมตัว

ถ้าชาตินี้เราปรารถนาจะพบเจอกัน ไปถึงชาติหน้าเราก็จะได้พบเจอกัน จ๊ะเอ๋กัน
ฉะนั้น ใครที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่กำเนิดก็มักจะมาในรูปการณ์แบบนี้